Priser Base Camp Vega
Overnatting
Overnattingstyper Pris (NOK) Kommentarer/Informasjon
Ærfuglhus – 1 døgn 1.400
Ærfuglhus – 2 døgn 2.500
– Pr. påfølgende natt 1.000 Eks. 4 netter: kr. 4.500
Ærfuglhus nr 5, 16, 20 – 1 døgn 1.800 Best beliggenhet!
Ærfuglhus nr 5, 16, 20 – 2 døgn 2.900
– Pr. påfølgende natt 1.100 Eks. 4 netter: kr. 5.100
Teltplasser pr. døgn    250 Tillegg for bil: kr. 100
Bobil pr. døgn    400
Frokost 160 Pr. person
Aktiviteter
Ravnfloget Via Ferrata Pris

(NOK)

Kommentarer/Informasjon
Grønn løype voksen 990
Grønn løype barn (under 16 år) 500 Over 140 cm
Rød løype voksen 1.300 Erfaring kreves!
Rød løype barn (under 16 år) 1.300 Over 140 cm. Erfaring kreves!
Kajakk Pris

(NOK)

Kommentarer/Informasjon
Dagsleie singelkajakk 800 Kl. 08.30 – 18.00
3-timersleie singelkajakk 450 Kl. 09.00 – 12.00 el. 13.00 – 16.00
Dagsleie tandemkajakk 1.185 Kl. 08.30 – 18.00
3-timersleie tandemkajakk 600 Kl. 09.00 – 12.00 el. 13.00 – 16.00