Avbestillingsregler BaseCamp Vega

  • Ved avbestilling av oppholdet inntil 6 uker før ankomstdato betales kr. 500 i avbestillingsgebyr, resten av bookingprisen tilbakebetales
  • Ved avbestilling av bookingen mellom 6 og 4 uker før ankomstdato tilbakebetaler vi 50 % av bookingpris
  • Avbestilling av bookingen senere enn 4 uker før ankomstdato medfører ingen tilbakebetaling (oppmodning om å bruke privat avbestillingsforsikring)